Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hendrickx Niko/transformatie studio niko hendrickx
Vestigings -en bezoekadres: Albert Servaesdreef 43 3920 Lommel België
Telefoonnummer: 0479679217
E-mailadres: hendrickxniko(at)gmail.com
KBO-nummer: 0877.560.780
("Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.")
Btw-nummer: BE 0877.560.780
Rek.nr.: (IBAN) BE64 7506 1547 3852
                (BIC) AXABBE22

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van ‘transformatie studio niko hendrickx’ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de consument of de door de consument aangewezen derde.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om het product te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Als de consument gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door een mail te sturen naar hendrickxniko(at)gmail.com. De ondernemer verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 4. De consument heeft na de annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
 5. Producten dienen geretourneerd te worden met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking.
 6. In geval van herroeping draagt de consument de kosten en het risico van het terugzenden van het product.
 7. Ondernemer vergoedt de van de consument ontvangen betaling uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. De ondernemer betaald de aankoopsom inclusief de betaalde verzendkosten terug. Let wel: de consument dient een verzendbewijs op te sturen naar de ondernemer zo niet heeft de ondernemer het recht om te wachten met betaling of totdat de ondernemer het product terug in eigendom heeft.

Artikel 5 – Aankoop en aflevering in het atelier

 1. Het herroepingsrecht bij aankoop op afstand vervalt bij een aankoop en aflevering in het atelier van Niko Hendrickx.
 2. Bij aankoop in het atelier wordt een offerte opgesteld en ondertekend. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen.
 3. De klant mag het kunstwerk direct meenemen tenzij anders afgesproken wordt.
 4. Betalingen worden steeds met de digitale mogelijkheden (Bankcontact, Ideal, Paypal of VISA) die voorzien zijn op de webshop uitgevoerd of via overschrijving.
 5. Contante betalingen worden niet aanvaard.  

Artikel 6 - De prijs

 1. Transformatie studio Niko Hendrickx valt onder de vrijstellingsregeling btw.
 2. "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk."
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn zonder btw.

Artikel 7 - Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De ondernemer zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 4. Indien levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zal de ondernemer de van de consument ontvangen betalingen terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 8 - Klachtenregeling

 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ‘transformatie studio niko hendrickx’ serieus in behandeling worden genomen.
 2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij ‘transformatie studio niko hendrickx’ (brief of e-mail).
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 4. Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9 - Auteursrecht

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ‘transformatie studio niko hendrickx’geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 

© 2020 - 2022 Support Shop Transformatie Studio Niko Hendrickx | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel